TERRALANGO – INITIAL PAGE

H Τέρρα Λάνγκο Μον. ΙΚΕ εξειδικεύεται στην συμβουλευτική υφιστάμενων επιχ/σεων καθώς και στην οργάνωση και εκκίνηση νέων.