Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Λειτουργίας Ξενοδοχείου

Λειτουργικά Πρότυπα - Διαδικασίες

Η ύπαρξη λειτουργικών προτύπων και καταγεγραμμένων διαδικασιών εξασφαλίζει την συνεχή λειτουργία στα επιθυμητά επίπεδα ποιότητας και εξασφαλίζει την ταχύτερη και καλύτερη ενσωμάτωση στην ομάδα.

Υπηρεσίες Mystery Guest

Αποκτήστε εικόνα και γνώση για το ως βλέπουν οι πελάτες το ξενοδοχείο σας. Μπορείτε έτσι να κάνετε επεμβάσεις βελτιώνοντας το παραγόμενο αποτέλεσμα.

Έλεγχος Φήμης

Λαμβάνεται ημερησία και εβδομαδιαία report για τα σχόλια των πελατών σας και μπορείτε στοχευμένα να προβείτε σε βελτιωτικές κινήσεις.

F&B Consulting

Κάλυψη όλου του φάσματος του F&B. Η έμπειρη ομάδα των στελεχών μας μπορεί να σας προτείνει λύσης για τα μενού σας, το τρόπο λειτουργίας των τμημάτων σας, την οργάνωση τους το κόστος λειτουργίας και πολλά άλλα.